சமையல் குறிப்பு: செய்தி

வடை, பாயசம்...இந்த தமிழ் புத்தாண்டிற்கு என்ன சமைக்கலாம்?

தமிழ்நாட்டில் இன்று, ஏப்ரல் 14 , தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டப்படுகிறது. தமிழர்கள் வரலாற்றுப்படியும், தமிழ் நாட்காட்டிபடியும், நாளை புது வருடம் துவங்குகிறது.

மண்பாண்ட சமையலின் நன்மைகளை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு

நம் முன்னோர்கள் பாரம்பரியமாக வாழ்ந்து வந்த வாழ்க்கை முறையில் பல நன்மைகள் உண்டு. நவீன காலத்தில், அதையெல்லாம் முடிந்த வரை கடைபிடித்தால், நமக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை கிடைக்கும்.