டெங்கு காய்ச்சல்: செய்தி

17 May 2023

இந்தியா

டெங்கு தடுப்பூசி: 3வது கட்ட சோதனை விரையில் தொடங்க இருக்கிறது 

பனஸியா பயோடெக்கின் டெங்கு தடுப்பூசிக்கான 3வது கட்ட சோதனை இன்னும் சில மாதங்களில் தொடங்கும் என்று மூத்த அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தேசிய டெங்கு தினம் 2023: டெங்கு பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மைகள்!

தேசிய டெங்கு தினம் டெங்கு காய்ச்சல் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த, ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே 16 அன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. டெங்கு என்பது ஏடிஸ் கொசுக்களால் பரவும் ஒரு நோயாகும்.