பாஸ்போர்ட்: செய்தி

23 Apr 2024

விசா

உங்கள் இந்திய பாஸ்போர்ட்டில் பல வருட ஷெங்கன் விசாவை எவ்வாறு பெறுவது?

இந்த ஆண்டு ஐரோப்பாவிற்கு செல்ல விரும்பும் இந்திய பாஸ்போர்ட் வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி உள்ளது.

உலகின் சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட்டை கொண்டுள்ள 6 நாடுகள் 

பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இத்தாலி, ஜப்பான், சிங்கப்பூர் மற்றும் ஸ்பெயின் ஆகிய நாடுகள் உலகின் சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட் டுகளைக் கொண்டுள்ளதாக ஹென்லி பாஸ்போர்ட் குறியீட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

11 Jan 2024

உலகம்

உலகின் சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட்கள்: முதல் இடத்தில் 6 நாடுகள்

சமீபத்திய ஹென்லி பாஸ்போர்ட் குறியீட்டின் படி, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இத்தாலி, ஜப்பான், சிங்கப்பூர் மற்றும் ஸ்பெயின் ஆகிய நாடுகள் உலகின் சக்திவாய்ந்த பாஸ்போர்ட்களை கொண்டுள்ளன.

லேமினேஷன் பேப்பர் தீர்ந்துவிட்டதால் புதிய பாஸ்போர்ட்டுகளுக்காக காத்திருக்கும் பாகிஸ்தானியர்கள

புதிய பாஸ்போர்ட்டுகளை பெறுவதில் பாகிஸ்தானிய குடிமக்கள் ஒரு வினோதமான தடையை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர் -- லேமினேஷன் பேப்பர் பற்றாக்குறை.