ஃபாக்ஸ்கான்: செய்தி

26 Jun 2024

ஆப்பிள்

திருமணமான இந்தியப் பெண்களிடம் பாகுபாடு காட்டுவதாக ஃபாக்ஸ்கான் மீது குற்றசாட்டு

ஆப்பிளின் முக்கிய சப்ளையரான ஃபாக்ஸ்கான், ஸ்ரீபெரம்புதூரிலுள்ள அதன் முதன்மை ஐபோன் அசெம்பிளி ஆலையில், திருமணமான பெண்களை வேலையில் இருந்து திட்டமிட்டு ஒதுக்கியதாக குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்கிறது.