எய்ட்ஸ்: செய்தி

01 Dec 2023

வைரஸ்

உலக எய்ட்ஸ் தினம் 2023: எச்ஐவி மற்றும் எய்ட்ஸ் பற்றிய மூடநம்பிக்கைகள்

கடந்த 1988 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் மாதம் முதல் நாள், எச்ஐவி(மனித நோயெதிர்ப்பு குறைபாடு வைரஸ்கள்) மற்றும்,

18 May 2023

வைரஸ்

உலக எய்ட்ஸ் தடுப்பூசி தினம்: அதன் முக்கியத்துவம், காரணங்கள் மற்றும் அறிகுறிகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

HIV (Human Immunodeficiency Virus) என்பது உயிருக்கு ஆபத்தான ஒரு வைரஸ் ஆகும். இது நமது நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை பாதிக்கிறது. அதற்கு தக்க சிகிச்சை அளிக்காமல் முற்றிவிட்டால், எய்ட்ஸ் (Acquired Immune Deficiency Syndrome) க்கு என்ற உயிருக்கு ஆபத்தான நிலைக்கு தள்ளப்படுவீர்கள்.

01 Mar 2023

உலகம்

இன்று, மார்ச் 1, பாகுபாடுகள் ஒழிப்பு தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது

பாகுபாடுகள் ஒழிப்பு தினம் என்பது உலகளாவிய உள்ளடக்கம், சமத்துவம் மற்றும் சகிப்புத்தன்மையை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டு ஆண்டுதோறும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.