எடை குறைப்பு: செய்தி

எடை குறைப்பிற்கு உதவும் சில டான்ஸ் வகைகள்!

எந்த ஒரு மனிதனும், அதீத உற்சாகத்தில் இருக்கும் போது, தன்னையறிமால் நடனம் ஆடுவான்.

பகலில் தூங்கலாமா

உடல் நலம்

பகலில் தூங்கினால் என்ன ஆகும் தெரியுமா?

பகலில் தூங்கும் பழக்கம் நம்மில் பலருக்கு இருக்கிறது. ஆனால், இது நம் உடலுக்கும் மனதுக்கும் நல்லதா? நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் தெரியுமா?