போர்ஷே: செய்தி

18 Apr 2023

கார்

அப்டேட் செய்யப்பட்ட '2024 போர்ஷே கேயன்'.. என்னென்ன மாற்றங்கள்? 

அப்டேட் செய்யப்பட்ட 2024 கேயன் மாடலை அமெரிக்காவில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறது ஜெர்மன் கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான போர்ஷே.