செரிமானம்: செய்தி

பெரும்பாலான இந்தியர்கள் லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் உடையவர்கள் என ஆய்வு தகவல்

நான்கு இந்தியர்களில் மூன்று பேருக்கு பால் சகிப்புத்தன்மை இல்லை என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. மக்கள் தங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்தும் வழிகளில் ஒன்று உணவு.

எண்ணெய் உணவுகள் சாப்பிட்ட பிறகு நீங்கள் இதை கட்டாயம் செய்ய வேண்டும்

குளிர்காலம் கடுமையாக இருப்பதால், சூடாக பொறித்த உணவுகளை சாப்பிட தோன்றும்.