குன்னூர்: செய்தி

குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்காவில் பூத்து குலுங்கும் பச்சை ரோஜா 

குன்னூர்-நீலகிரி மாவட்டத்திலுள்ள சுற்றுலா மையங்களில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடமாக கருதப்படுவது குன்னூர் சிம்ஸ் பூங்கா.