பஜாஜ்: செய்தி

10 May 2023

பைக்

மீண்டும் வருகிறது 'அவெஞ்சர் 220 ஸ்ட்ரீட்'.. பஜாஜின் திட்டம் என்ன?

2020-ம் ஆண்டு அவெஞ்சர் 220 ஸ்ட்ரீட் பைக்கின் விற்பனையை நிறுத்தியது பஜாஜ் நிறுவனம். ஆனால், தற்போது அதனை மீண்டும் வெளியிடத் திட்டமிட்டு வருகிறது அந்நிறுவனம்.

பஜாஜ் ஆட்டோ... காலாண்டு முடிவுகள் எப்படி இருக்கும்? 

தங்களது நான்காம் காலாண்டு முடிவுகளை இன்று வெளியிடவிருக்கிறது பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனம்.