ஐக்கிய இராச்சியம்: செய்தி

22 Mar 2023

உலகம்

இன்று சர்வதேச தண்ணீர் தினம்: நிலையான நீர் மேலாண்மைக்கான வழிகள் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்

ஆண்டுதோறும், மார்ச் 22 அன்று, 'சர்வதேச தண்ணீர் தினம்'மாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.