வங்கி வட்டி விகிதம்: செய்தி

03 Jun 2024

கடன்

நிதி அடிப்படையிலான கடன் விகிதத்தின் விளிம்பு விலையை உயர்த்தியது இந்தியன் வங்கி 

பெரும்பாலான தவணைகளில், இந்தியன் வங்கி அதன் MCLR அல்லது நிதி அடிப்படையிலான கடன் விகிதத்தின் விளிம்பு விலையை 5 அடிப்படை புள்ளிகளால் உயர்த்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் நிரந்தர வைப்புநிதிக்கு அதிக வட்டி வழங்கும் வங்கிகள்

அனைத்துக் காலங்களிலும் மக்களின் மிகவும் நம்பகமான முதலீட்டுக் கருவியாக இருப்பது வங்கிகளின் நிரந்தர வைப்பு நிதித் திட்டங்கள் தான். ஒரு முதலீட்டில் கூடுதலாகக் கிடைக்கும் லாபத்தைக் கடந்து, முதலீட்டிற்கான பாதுகாப்பையும் இந்திய மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

23 Apr 2023

முதலீடு

அஞ்சல் நிலையங்களா? வங்கிகளா? எங்கு நிரந்தர வைப்புநிதி கணக்கு தொடங்குவது? 

சந்தை ஏற்றஇறக்கங்களுக்கு மத்தியில் பாதுகாப்பான முறையில் முதலீடு செய்ய வேண்டும் என நிரந்தர வைப்புநிதி திட்டங்களில் தங்களது பணத்தை முதலீடு செய்கின்றனர் மக்கள்.