நிலவு ஆராய்ச்சி: செய்தி

25 Jun 2024

சீனா

நிலவின் மாதிரிகளுடன் வெற்றிகரமாக பூமிக்கு தரையிறங்கிய சீனாவின் Chang'e-6 

சீனாவின் Chang'e-6 விண்கலம் சுமார் இரண்டு மாத கால விண்வெளி பயணத்திற்கு பிறகு இன்று வெற்றிகரமாக பூமிக்கு திரும்பியுள்ளது.