சந்திர கிரகணம்: செய்தி

சந்திர கிரகணம்: அற்புத விண்வெளி நிகழ்வை பாதுகாப்பாக பார்ப்பது எப்படி?

இந்தியாவில் இன்று ஹோலி கொண்டாட்டங்களுடன் இணைந்து, மற்றுமொரு வண்ணமயமான வானியல் நிகழ்வை வானியலாளர்கள் மற்றும் நட்சத்திரக்காரர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

25 Oct 2023

இந்தியா

அக். 28ல் நிகழவிருக்கும் பகுதி சந்திர கிரகணம்.. இந்தியாவிலிருந்தும் பார்க்க முடியும்!

இந்த ஆண்டின் முக்கியமான வானியல் நிகழ்வுகளுள் ஒன்றான பகுதி சந்திர கிரகணம் வரும் அக்டோபர் 28 மற்றும் 29 ஆகிய தேதிகளில் நிகழவிருக்கிறது. முந்தைய வானியல் நிகழ்வுகளைப் போல அல்லாமல், இந்த நிகழ்வை இந்தியாவின் அனைத்துப் பகுதிகளிலிருந்தும் பார்க்க முடியும் என்பது சிறப்பு.

இந்த ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம்.. எப்போது? 

2023-ன் முதல் சூரிய கிரகணம் கடந்த ஏப்ரம் 20-ம் தேதி நிகழ்ந்த நிலையில், இந்த ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் அடுத்த மாதம் நிகழவிருக்கிறது.