ஆசிரியர்கள் தினம்: செய்தி

தமிழ் சினிமாவில் பெயர்பெற்ற குரு-சிஷ்ய ஜோடிகள்

இன்று ஆசிரியர்கள் தினம். இந்நாளில், சினிமாவில் வெளியான புகழ்பெற்ற ஆசிரியர்கள் பற்றிய படங்களை பற்றி நீங்கள் நிறைய படித்திருப்பீர்கள். அதனால் இன்று, தமிழ் சினிமாவின் புகழ்பெற்ற குரு-சிஷ்ய ஜோடிகளை பற்றி இங்கே காணலாம்:

ஆசிரியர்கள் தினம்: 75 ஆசிரியர்களுக்கு, தேசிய நல்லாசிரியர் விருதை வழங்கி கௌரவிக்கிறார் குடியரசு தலைவர்

ஆண்டுதோறும், ஆசிரியர்கள் தினத்தன்று, நாடு முழுவதும் உள்ள சிறந்த ஆசிரியர்களை தேர்ந்தெடுத்து, அவர்களுக்கு 'தேசிய நல்லாசிரியர் விருது' தந்து கௌரவிப்பார் இந்திய குடியரசு தலைவர்.

05 Sep 2023

இந்தியா

ஆசிரியர்கள் தினம்: அதன் வரலாறும், சில சுவாரசிய தகவல்களும்

ஆண்டுதோறும், இந்தியாவில், செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி, 'ஆசிரியர்கள் தின'மாக கொண்டாடுகிறோம்.

ஆசிரியர்கள் தினம்: உங்கள் ஆசானுக்கு நீங்கள் தரக்கூடிய பரிசுகள் 

ஆசிரியர்கள் நம் வாழ்வில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்துபவர்கள். அவர்கள், ஒவ்வொரு நாளும், மாணவர்களை வாழ்க்கையில் சிறந்தவர்களாக மாற்ற உதவுபவர்கள்.