பணியிடமாற்றம்: செய்தி

86% இந்திய ஊழியர்கள் பணியிடங்களில் சிரமப்படுகின்றனர்: அறிக்கை

Gallup இன் சமீபத்திய அறிக்கை வெளியிட்ட செய்தியின்படி, அதிர்ச்சியூட்டும் வகையில் 86% இந்தியப் பணியாளர்கள் தங்களின் தற்போதைய பணி நிலையை "போராட்டம்" அல்லது "துன்பம்" என்று வகைப்படுத்துகின்றனர்.