ஜப்பான் கடல்: செய்தி

12 Dec 2022

ஜப்பான்

கடல், மணல், பனி மூன்றும் சங்கமிக்கும் ஒரு சொர்க்கம்!

சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி கொண்டிருக்கும் கடல், மணல், பனி மூன்றும் சங்கமிக்கும் இந்த சொர்க்க பூமியைப் பற்றி உங்களுக்குத் தெரியுமா?