காப்பீட்டுத் திட்டங்கள்: செய்தி

காலாவதியாகிய காப்பீட்டுத் திட்டங்களை புதுப்பிக்க எல்ஐசியின் திட்டம்

இந்த செப்டம்பர் மாதம் தங்களுடைய 67வது ஆண்டு விழாவைக் கொண்டாடுகிறது இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மற்றும் முன்னணி ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனமான எல்ஐசி (LIC).

நான்கு சக்கர வாகன காப்பீட்டுத் திட்டங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் விலக்குகள்

நான்கு சக்கர வாகனங்களின் காப்பீட்டுத் திட்டங்களில், தனிநபர் பயன்பாட்டு வாகனம் மற்றும் வணிகப் பயன்பாட்டு வாகனம் என இரண்டு வகைகள் இருக்கிறது. இந்த இரண்டு வகைகளிலும், என்னென்ன விலக்குகள் இருக்கின்றன என்பதை இப்போது பார்க்கலாம்.

17 Jun 2023

கார்

வாகனக் காப்பீட்டை மாற்றுவதற்கு முன் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை!

கார், பைக் என் நம்முடைய வாகனம் எதுவாக இருந்தாலும், வருடத்திற்கு ஒரு முறை வாகனத்தின் காப்பீட்டுக் திட்டத்தை நாம் புதுப்பிக்க வேண்டும்.