ஆன்லைன் வணிகம்: செய்தி

06 Apr 2024

அமேசான்

இந்தியாவில் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற ஃபேஷன் கடையான 'பஜார்' ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது அமேசான்

அமேசான் புத்திசாலித்தனமாக இந்தியாவில் "பஜார்" என்ற புதிய ஸ்டோரை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.