வருமான வரி சேமிப்பு: செய்தி

நாம் செலுத்தும் வாடகை வருமான வரியில், எந்தெந்த வகையில் வரிவிலக்கு பெற முடியும்

ஒரு தனிநபர் தனக்கு அனைத்து வகைகளில் இருந்து வரும் வருமானங்களுக்கும் வரி செலுத்த வேண்டிய அவசியம். அந்த வகையில், வீட்டு வாடகையின் மூலம் கிடைக்கும் வருவாய்க்கும் வரி செலுத்த வேண்டியது அவசியம்.

மாத சம்பளதாரரா நீங்கள்.. அப்போ படிவம் 16-ப் பற்றி கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கோங்க!

வருமான வரித் தாக்கல் செய்வது இந்திய மக்கள் ஒவ்வொருவரின் கடமையாகும். அரசு குறிப்பிட்டிருக்கும் குறிப்பிட்ட அளவு வருமானத்திற்கும் மேல் வருடாந்திர வருவாய் ஈட்டும் அனைவரும் கண்டிப்பாகவும் சரியாகவும் வருமான வரித் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.