சாம்பியன்ஸ் லீக்: செய்தி

சாம்பியன்ஸ் லீக் சீசனுக்கான சிறந்த கோல் விருதை வென்றார் லியோனல் மெஸ்ஸி

இந்த சாம்பியன்ஸ் லீக் சீசனுக்கான சிறந்த கோல் விருதை முன்னாள் பிஎஸ்ஜி முன்கள வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி வென்றுள்ளார்.