கிறிஸ்டோபர் நோலன்: செய்தி

ஆஸ்கார்ஸ் 2024: சிறந்த திரைப்படமாக ஓப்பன்ஹெய்மர் தேர்வு

96வது ஆஸ்கார் விருதுகளில், சிறந்த திரைப்படமாக கிறிஸ்டோஃபர் நோலனின் ஓப்பன்ஹெய்மர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.

BAFTA 2024: 7 விருதுகளை குவித்த 'ஒபென்ஹெய்மர்' திரைப்படம்

பிரபலமான பாஃப்டா திரைப்பட விருதுகள் விழா, பிப்ரவரி 18, ஞாயிற்றுக்கிழமை லண்டனில் நடைபெற்றது.