ஃபார்முலா 1: செய்தி

50வது முறையாக ஃபார்முலா 1 வென்று வரலாறு படைத்த மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன்

ரெட்புல்லின் டிரிபிள் உலக சாம்பியனான மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன் 50வது முறையாக ஃபார்முலா 1 போட்டியில் வெற்றியைப் பெற்றுள்ளார்.