ரத்தசோகை: செய்தி

இயற்கையான ஊட்டச்சத்து நிறைந்த இந்த பழங்கள் மூலம் உங்கள் ஹீமோகுளோபின் அளவை அதிகரிக்கவும்

உடலில் தேவையான ஹீமோகுளோபின் அளவைப் பராமரிப்பது என்பது, உங்கள் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்கு மிகவும் முக்கியமானது.

உலக சிக்கில் செல் அனீமியா விழிப்புணர்வு தினம்: இந்த நோயினை பற்றி சில தகவல்கள்

இன்று உலக சிக்கில் செல் அனீமியா விழிப்புணர்வு (World Sickle Anemia Awareness)தினம்.