ராஜ ராஜ சோழன்: செய்தி

ராஜ ராஜ சோழனின் 1038வது சதய விழா - தாஞ்சாவூருக்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிப்பு 

உலக புகழ்பெற்ற தஞ்சை பெரிய கோவில் கடந்த 1010ம்.,ஆண்டு ராஜ ராஜ சோழன் கட்டி குடமுழுக்கு செய்ததாக வரலாறு கூறுகிறது.

சமஸ்கிருதம்

இந்தியா

சமஸ்கிருதம்-தமிழ்: பழமையான மொழிகளின் வளர்ச்சிக்கு மத்திய அரசு என்ன செய்திருக்கிறது?

பழமையான மொழிகளான தமிழ் மற்றும் சமஸ்கிருதத்தின் வளர்ச்சிக்கு மத்திய அரசு என்னென்ன செய்திருக்கிறது என்ற விவரம் சமீபத்தில் வெளியாகி இருக்கிறது.