எல்லைப் பிரச்சனை: செய்தி

30 Aug 2023

சீனா

அக்சாய் சின் பகுதியில் ராணுவக் கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் சீனா, ஏன்?

இந்தியா-சீனா இடையே வடக்கு லடாக்கின் டெப்சாங் சமவெளியில் இருந்து 60 கிமீ தூரத்தில் ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கிற்கு அருகேயுள்ள மலைப்பகுதியில் பல்வேறு பாதுகாப்பான கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது சீனா.