டிக்டாக்: செய்தி

இன்ஸ்டாகிராமிற்கு போட்டியாக 'வீ' என்ற புதிய புகைப்பட பகிர்வு செயலியை அறிமுகப்படுத்திய TikTok

ஆண்ட்ராய்டு போலீஸ் மற்றும் APKMirror நிறுவனர் Artem Russakovskii அறிக்கையின்படி, டிக்டாக் நிறுவனம், 'Whee' என்ற புதிய புகைப்பட பகிர்வு செயலியை வெளியிட்டுள்ளது.