டிப்ஸ்: செய்தி

வீட்டில் பாத்திரம் கழுவுவது பிடிக்கவில்லையா? அதற்கும் தீர்வு இருக்கு

டிப்ஸ்: எதை வேண்டுமானாலும் செய்கிறேன், ஆனால் பாத்திரம் மட்டும் கழுவ சொல்லாதீர்கள் என்று சொல்பவரா நீங்கள்?