கடல் மாசு: செய்தி

மீண்டும் செம்மண் நிறமாக மாறிய புதுச்சேரி கடற்கரை 

கோவா கடற்கரைக்கு அடுத்தபடியாக சுற்றுலா பயணிகள் விரும்பும் கடற்கரை என்றால் அது புதுச்சேரி கடற்கரை தான்.