யூரோ சாம்பியன்ஷிப்: செய்தி

யூரோ 2024: கவனத்தை பெறும் இளம் வீரர்கள்

UEFA ஐரோப்பிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்பின் 2024 பதிப்பு ஜூன் 14 முதல் ஜெர்மனியில் தொடங்குகிறது.

2028 யூரோ சாம்பியன்ஷிப் போட்டியை நடத்தும் நாடாக இங்கிலாந்து மற்றும் அயர்லாந்து தேர்வு

ஐரோப்பிய ஒன்றிய கால்பந்து கூட்டமைப்பு 2028 யூரோ சாம்பியன்ஷிப்பை நடத்தும் நாடுகளாக இங்கிலாந்து மற்றும் அயர்லாந்து உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.