சுவாச பிரச்சனைகள்: செய்தி

23 Jan 2024

சுவாசம்

சுவாச ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவும் மூலிகைகள்

தொடர்ச்சியான சுவாசப் பிரச்சினைகளால் நீங்கள் சோர்வடைந்து உள்ளீர்களா? அதற்காக இயற்கை வைத்தியத்தைத் தேடுகிறீர்களா?

உலக ஆஸ்துமா தினம்: ஆஸ்துமா, Bronchitis- இரண்டின் வித்தியாசத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

இன்று உலக ஆஸ்துமா தினம். ஆண்டுதோறும், மே மாதம், முதல் செவ்வாய்கிழமை, இந்த சுவாச நோய் பற்றிய விழிப்புணர்வை மக்களிடத்தில் ஏற்படுத்தவே இந்த நாளை தேர்வு செய்துள்ளது மருத்துவ உலகம்.