ஸ்டார்லைனர்: செய்தி

ஸ்டார்லைனர்: ஆகஸ்ட் மாதத்திற்குள் சுனிதா வில்லியம்ஸ் பூமிக்கு திரும்புவார்

போயிங் நிறுவனத்தின் ஸ்டார்லைனர் கேப்சூல் பூமிக்கு திரும்புவது மேலும் சில நாட்கள் தாமதமாகியுள்ளது.

சிக்கித் தவிக்கும் ஸ்டார்லைனர் விண்வெளி வீரர்களை ஸ்பேஸ்எக்ஸ் மீட்க முடியுமா?

போயிங் ஸ்டார்லைனர்-இல் ஏற்பட்ட ஹீலியம் கசிவு காரணமாக சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் (ISS) சிக்கித் தவிக்கும் புட்ச் வில்மோர் மற்றும் சுனிதா வில்லியம்ஸ் ஆகிய இரண்டு விண்வெளி வீரர்களுக்கு உதவ SpaceX உதவிக்கு அழைக்கப்படலாம்.