கோள்: செய்தி

31 Oct 2023

நாசா

வியாழன் கோளின் நிலவான கானிமீடில் உயிர் வாழத் தேவையான மூலக்கூறுகளைக் கண்டறிந்த நாசா விஞ்ஞானிகள்

நாசாவின் ஜூனோ விண்வெளித் திட்டத்தின் மூலம் கிடைத்த தகவல்களைக் கொண்டு வியாழன் கோளின் பெருநிலவுகளுள் ஒன்றான கானிமீடில் (Ganymede) உயிர் வாழத் தேவையான சில மூலக்கூறுகள் இருப்பதைக் கண்டறிந்திருக்கின்றனர் ஆராய்ச்சியாளர்கள்.

02 Jul 2023

நாசா

செவ்வாயில் இன்ஜென்யூவிட்டி ஹெலிகாப்டருடனான தொடர்பை சரிசெய்த நாசா விஞ்ஞானிகள்

கடந்த 2020-ம் ஆண்டு செவ்வாய் கோளுக்கு பெர்செவரன்ஸ் என்ற ரோவருடன் இன்ஜென்யூவிட்டி என்ற ஹெலிகாப்டரையும் அனுப்பி வைத்தது நாசா.