லாவா: செய்தி

இந்தியாவில் வெளியானது 'லாவா அக்னி 2' ஸ்மார்ட்போன்.. விலை என்ன?

இந்த ஆண்டில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 5G ஸ்மார்ட்போனான 'அக்னி 2' ஸ்மார்ட்போனை இந்தியாவில் வெளியிட்டிருக்கிறது லாவா.