ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ்: செய்தி

10 Oct 2023

ஆப்பிள்

ஒருபோதும் கைகடிகாரங்களை அணியாத ஆப்பிள் நிறுவனர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ், ஏன்?

வாழ்வில் குறிப்பிட்ட இடத்தை அடைந்த தலைவர்கள், தொழிலதிபர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் எனப் பலரும் தங்களுக்கென சில குறிப்பிட்ட பழக்கவழக்கங்களை வைத்திருப்பார்கள். அவற்றுள் சில நம்மை சிந்திக்க வைக்கும், சில நம்மை ஆச்சரியப்படுத்தும், சில பழக்கவழக்கங்கள் நம்ம குழப்பும்.

06 Oct 2023

ஆப்பிள்

ஆப்பிள் நிறுவனர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸை நினைவு கூர்ந்த டிம் குக்

உலகளவில் ஸ்மார்ட்போன் தொழில்நுட்பத்தில் புரட்சியை ஏற்படுத்திய நிறுவனம் ஆப்பிள். அந்த நிறுவனத்தை நிறுவிய ஸ்டீவ் ஜாப்ஸின் நினைவு தினம் அக்டோபர் 5.