கிரிமினல் சட்டங்கள்: செய்தி

21 Dec 2023

சட்டம்

சிறார் பலாத்காரத்திற்கு மரண தண்டனை, ஒற்றுமைக்கு ஊறு விளைவிப்பது, இன்னும் பல: புதிய குற்றவியல் சட்டங்களின் சிறப்பம்சங்கள்

காலனித்துவ கால குற்றவியல் சட்டங்களை அரசாங்கம் அகற்ற முற்படுவதால், இந்திய தண்டனைச் சட்டம், 'பாரதிய நியாய சன்ஹிதா' என்ற பெயரில் மாற்றங்களை கொண்டு வரவுள்ளது.