எல்ஜிபிடிக்யூ: செய்தி

#LoveIsLove: LGBTQ சமூகத்தை பற்றி தெளிவுபடுத்தப்படவேண்டிய சில தவறான எண்ணங்கள்

பல காலமாய் சமூகத்தால் ஒடுக்கப்பட்டு, இழிவாக பார்க்கப்பட்ட LGBTQ சமூகம், தற்போது தான், தங்களுக்குரிய அங்கீகாரத்தை பெற்றுள்ளது. எனினும், இவர்களைப் பற்றி சில கட்டுக்கதைகள் நிலவி வருகிறது. இந்த காதலர் தினத்தில், அவர்களைப் பற்றிய கட்டுக்கதைகளை நீக்கி, அவர்களின் காதலை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கலாம் .