கோ ஃபர்ஸ்ட்: செய்தி

கோ ஃபர்ஸ்ட் நிறுவனத்திற்கான ஏலத்தில் ஸ்பைஸ்ஜெட் நிறுவனர் அஜய் சிங் பங்கெடுப்பு

குறைந்த கட்டண விமான நிறுவனமான ஸ்பைஸ்ஜெட்டின் தலைவரும் நிர்வாக இயக்குநருமான அஜய் சிங் மற்றும் பிஸி பீ ஏர்வேஸ் இணைந்து, கோ ஃபர்ஸ்ட் விமான நிறுவனத்திற்கான ஏலத்தை சமர்ப்பித்துள்ளதாக ஸ்பைஸ்ஜெட் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.