ஜூலியன் அசாஞ்சே: செய்தி

உளவு விவகாரத்தில் விக்கிலீக்ஸ் ஜூலியன் அசாஞ்சே எதற்காக தொலைதூர பசிபிக் தீவு நீதிமன்றத்தினை தேர்வு செய்தார்?

நேற்று யாரும் எதிர்பாராத ஒரு திருப்பத்தில், விக்கிலீக்ஸின் நிறுவனர் ஜூலியன் அசாஞ்சே, இரகசிய அமெரிக்க இராணுவத் தகவல்களை வெளியிட்டதாக குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார்.

உளவு பார்த்த விக்கிலீக்ஸ் ஜூலியன் அசாஞ்சே குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார்; விரைவில் விடுதலை

விக்கிலீக்ஸ் நிறுவனர் ஜூலியன் அசாஞ்சே புதன்கிழமையன்று அமெரிக்க தேசிய பாதுகாப்புத் தகவலைப் பெற்றதற்கும், அதனை வெளியிடுவதற்கும் சதி செய்ததாக தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார்.

யார் இந்த ஜூலியன் அசாஞ்சே? அவர் என்ன ரகசியங்களை வெளியிட்டார்?

விக்கிலீக்ஸின் ஆஸ்திரேலிய நிறுவனர் ஜூலியன் அசாஞ்சே, அமெரிக்க நீதித் துறையுடனான மனு ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக தன்னுடைய குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்வார்.

விக்கிலீக்ஸ் நிறுவனர் ஜூலியன் அசாஞ்சே பாங்காக் வந்தடைந்தார்; ஏன்?

விக்கிலீக்ஸ் நிறுவனர் ஜூலியன் அசாஞ்சே நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட கடிதத்தின்படி, இரகசிய தேசிய பாதுகாப்பு தகவல்களை சட்டவிரோதமாகப் பெறுவதற்கும், பரப்புவதற்கும் சதி செய்ததாக அமெரிக்காவின் உளவுச் சட்டத்தின் குற்றசாட்டை ஒப்புக்கொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.