எம்பிராய்டரி: செய்தி

04 Jul 2023

பேஷன்

பேஷன்: தென்னிந்தியாவில் பிரபலமான எம்பிராய்டரி டிசைன்கள் பற்றி சிறு குறிப்பு 

தென்னிந்தியா, அதன் வளமான கலாச்சார பாரம்பரியத்திற்காக அறியப்படுகிறது. அதில் ஒன்றாக, அந்தந்த பிராந்தியத்தின் மரபுகள் மற்றும் கலைத் திறனை பிரதிபலிக்கும் விதமாக, தனித்துவமான மற்றும் வசீகரிக்கும் எம்பிராய்டரி டிசைன்களும் நடைமுறையில் உள்ளது.