இந்திய மாநிலங்கள்: செய்தி

பஞ்சாப்

இந்தியா

பஞ்சாப் முதலமைச்சர் வீடு அருகே வெடிகுண்டு!

பஞ்சாப் மாநிலத்தின் முதலமைச்சரான பகவந்த் மான் வீட்டின் அருகே வெடிகுண்டு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.